sobota, 31 sierpnia 2013 Summer Essential
 

Zapewne stwierdzisz, że pomysł ze stojem jest trochę poroniony pod koniec sierpnia aczkolwiek jego zakup był zdecydowanie przemyślany. Po pierwsze , ważę około 9 kg mniej  więc mój poprzedni zakup po prostu się ze mnie zsuwa, po drugie możę uda się mi wyskoczyć w połowie września gdziekolwiek , gdzie będę dziękować Bogu za słońce i plażę. Pisząc teraz do Ciebie przypomniałam sobie dzisiejsze grabieniem PIERWSZYCH jesiennych liści na podwórku. Błagam , niech jesień się nie śpieszy z tym swoim "złotem i czerwienią" , która tak naprawdę w Roztokach przejawia się bagnem na ulicach ,
i znów będę się porządnie wściekać na  stan moich sztybletów po któtkich spacerze z moim buldożkiem .

***
Probably you will state, that my idea with buing a swimsuit is a bit miscarried up to the end of August although this purchase definitely was thought over. Firstly,  I weigh about 9 kg less so my previous purchase is simply slipping me off, secondly I will probably manage to jump out in the middle of the September anywhere at all, where I will be thank God! for the sun and the beach. Writing now to you I remembered that todayi was raking the first autumn leaves up in the courtyard. I am begging, let not be the autumn fast with  "gold and red" which actually  manifests itself with the mess in streets in Roztoki
and then again neatly I will be getting mad at my messy stiblets after short walk with my french bulldog.


wtorek, 27 sierpnia 2013

After job

Tym razem o tym jak spędzam czas po pracy gdy pociąg ZNÓW się spóźnił a kolejny przyjedzie za dobrą godzinę o ile również nie złapie dodatkowych kilkunastu minut .
Piekarnia , zapach pieczywa i kawa. Tak spędzam czas pozornie wolny . 

***
This time about how I am spending time after work when the train was late again and next  will arrive in the prime time provided doesn't also catch a dozen of extra minutes.
The bakery, the smell of the bread and the coffee. This way I am spending time seemingly free.
p.s Druga kanapka należy do Lucy!
***
p.s The second sandwich belong to Lucy !

środa, 21 sierpnia 2013

Team girl


Zdjęcia  zrobione w towarzystwie beznadziejnej pogody , opruszone wymarzoną obecnością M oraz  doprawione smakowym niebem .
W moim życiu pojawił się  obecnie całokowity , beznamiętny przestój  emocjonalno-duchowy.
Przepraszam Cię , notka byłaby dużo wcześniej aczkolwiek miałam jakieś urojone problemy z moim routerem.  Teraz ja , moja zielona herbata i Ollena "Sea" życzymy Ci wspaniałego wieczoru :*

***

Photos was taken with the company of the awful weather,  with dream presence of the M and seasoned with the tasty cousine.
In my life  turned up present completely unemotional emotional-spiritual stoppage.
I apologise to you, the note would be much earlier although I had some imaginary problems with my router. Now I, my green tea and Ollena  "Sea" wish you a wonderful evening: *


Shirt| Koszulka - New Look
Legginsy| Leggins- Calzedonia 
Shoes | Buty - CCC
Jacket| Marynarka - Amisu 
Jewelry | Biużuteria - House 
piątek, 16 sierpnia 2013

Snake in the garden

Tym razem spokojnie .

***
This time calmly.Naszyjnik | Necklase - Pull and Bear ,House
Tank top - Bershka
Shoes| buty- Deichmann
Sunglasess| okulary - vintage 
Jeans - House

poniedziałek, 12 sierpnia 2013

Chilling in flowers

Byłam w pracy do dziewiętnastej , skoczyłam po szybkie zakupy i w "gruncie rzeczy" dotarłam do domu około godziny dziesiątej .  Teraz czeka na mnie gorąca kąpiel i milion myśli w kolejce do rozpatrzenia .  Mam dość swoich chimerycznych nastrojów , które skutkują wanną wypełnioną po brzegi wodą o zapachu arbuzowym  i brakiem snu . 
Zostawiam Cię z outfitem i kocham ! Pamiętaj .

***

I was at work to nineteenth,  next jumped for a quick shopping and in  "fact" I got home about ten o'clock. Now  for mewaiting  a hot bath and a million thoughts in the queue for consideration. I'm sick of my chimeric moods that result in a bathtub filled to the brim with water with watermelon smell and lack of sleep.
I leave you with the outfit and love You ! Remember.


Whole look - House
Buty(Shoes)- Centro

niedziela, 11 sierpnia 2013

New in 

Tak jak obiecałam  nowości , bo wreszcie mój internet wrócił do nas na dobre .
Tak myślę....

***
Like I promised new things, because finally my internet connection came back for good .
I think so.... Sukienka(dress) Tally Weijl
Naszyjnik(necklace) Pull and Bear
Spodnie,katana (jeans,jacket) House
Podkład,róż(foundation,blush) M.A.C

czwartek, 8 sierpnia 2013

Friends are a treasure 

Przepraszam, że kazałam Ci tak długo czekać :)  ale na głowie miałam kilka spraw niecierpiących zwłoki .  Teraz wreszcie po fali " jezu nie zdążę " przyszedł czas na " moje życie to sielanka" Wreszcie ! Siedzę właśnie na balkonie z lodowatą szklanką zasypaną lodem i małą ilością wody . Proszę Państwa ! Mamy piekło , aż trudno mi w to uwierzyć .
Nie pamiętam takiego lata w Polsce, ciężko jest się zmobilizować do czegokolwiek topiąc się przed laptopem , ale tak jak obiecałam , dziś nowa notka ! I to nie byle jaka bo o naszym ostatnim spotkaniu :) Postanowiliśmy po przyjacielsku wyskoczyć na coś do jedzenia . Było pysznie i śmiesznie zarazem ;)  Marlove ? Co masz w sobie takiego ,że człowiek po dwóch tygodniach " nie widzenia się " tęskni jak za Tobą kruszynko  diabli ?
Przy okazji - outfit z legginsami w pasy. 

****


I apologise, that I ordered you so long to wait:) but  I had a few matters on the head of great urgency. Now finally after  a wave "Good I won't be in time" a time came on "my life is an idyll" finally! I am sitting exactly on the balcony with the icy glass filled in with ice and the small amount of water. Ladies and gentlemen We have a hell, until it is hard for me to believe it.
I don't remember such a summer in Poland, it is hard to focus itself to anything mealting in front of the laptop computer, but the way I promised, today new note! And what's more not any which because about our last meeting:) we decided like a friend to jump out to something to eat. It was splendidly and ridiculously all at the same time;) Marlove? What you have in yourself so the man after two weeks of "not seeing " is missing  behind you so badly ? 
By the ocasion- outfit with stripes leggins.

Koszulka( tank-top) - sh
Legginsy (leggins) Szachownica
lity(lits) Intymna.pl
Biżuteria ( jewellery ) - Housepiątek, 2 sierpnia 2013

Best  girls 

Tak jak wspominałam na moim profilu na asku ,  swoją obecnością zaszczyciły mnie  Miley  oraz Ilonka :) Miałyśmy obejrzeć parę pokazów ale oczywiście zabrakło nam na to czasu . Miało być to posiedzenie przy kawie a skończyło się posiedzeniem przy piwie , którego ja raczej nie toleruję , ale czego się dla nich nie robi !? 
Teraz pozwól ,że pokażę Ci efekty godziny w sypialni z lustrzanką Ilony. 
Spontanicznie. Zabawnie. Żywiołowo. 

***

The way I recalled on the my profile on ask.fm, Miley and Ilonka graced me with their presence:) we were supposed to watch a few shows but of course we ran short to it of the time. This sitting was supposed to be by the coffee and ended with sitting by the beer, of which I than I am not tolerating, but of what for them it isn't getting!?
Now let, that I will show you effects of the hour in the bedroom with Ilona's reflex camera.
Spontaneously. Funnily. Uncontrollably.

:*