niedziela, 27 października 2013
 Atmosfera po tych zdjęciach była chłodna jak  mięso z zamrażarki , z tym plusem iż tym razem wszystko nie było przeze mnie i moje humory , które ostatnimi czasy stały się mniej znośne niż zazwyczaj. 
Jechaliśmy 24 km ,żeby zjeść gofra ,po czym dowiedziałam się, że w upragnionym różowym domku  dietetycznej rozpusty już ich nie dostanę. Chcąc ratować sytuację poszliśmy na tiramisu i gorącą czekoladę , która w efekcie końcowym okazała się zwykłym kakao z bitą śmietaną za niezwykłą cenę. W ten dzień wszystko oprócz chęci  
i stylizacji było na "nie".

***

The atmosphere after these photos was as cold as the meat from the freezer, with this plus that this time everything hadn't been through my fault and my humours which became less tolerable than usually.
We went 24 km in order to eat the waffle, what I learnt that in the longed-for pink house of the dietetic debauchery I wouldn't already get them all over. Wanting to save the situation we went for tiramisu and hot chocolate, which in the end final turned out to be the ordinary cocoa with the whipped cream for the unusual price. On that day everything apart from willingness
and my outfit was on "not".
Spodnie|Jeans- House
Lity|Lits-intymna.pl
Koszulka| t-shit- Cheroke(sh)
Ramoneska|Jacket-Mohito
Koszula|Shirt- MM own

środa, 23 października 2013                                                
      Nie było mnie tu długo a wyświetlenia nie spadały.Dziękuję, że czekałaś.... babcia daje radę już chodzić i jeść całkiem sama. Dzisiaj wyskubałam odrobinę czasu na post.  Szybki    i skromny . Taki właśnie był mój outfit jadąc na "Carrie" wraz z M.  Film był genialny ( tak samo jak książka i wszystko co wychodzi z głowy Pana  S. Kinga) a zestaw z boyfriendami              bardzo luźny i wygodny. Tego było mi trzeba,  po ostatnich bardzo stresujących                                                                                                                                                    tygodniach. Luzu.

***

There was no me here for  long and the views didn't fall.  Thanks, that you waited.... the grandmother is managing already to walk and to eat completely alone. Today I picked a bit of the time for the post . Fast and modest. So that looked  mine outfit going on "Carrie" with  M. Film was a genius (the same as the book and everything what is coming out from head of Mr S. King) and outfit  witch boyfriend jeans - loose and comfortable. I needed it, after the last much stressing weeks.  Just chill.


Spodnie|Jeans- House
Buty|Shoes- Deichmann
Bluza| Blouse -  Frank Danny 
Naszyjnik| Necklace - House 

poniedziałek, 14 października 2013

Notka miała pojawić się już w sobotę , dziś natomiast powinnam spędzić swój dzień przed aparatem w jakieś jesiennej stylizacji ale niestety moja babcia ulegla wypadkowi, po którym zostało jej kilka szwów więc jestem pełnoetatową pielęgniarką, kucharką i sprzątaczką . Wybacz. Zostawiam Cię tylko ze zdjęciem zrobionym podczas powrotu do domu. Dwie godziny na stacji zaowocowały kawą , HB i pokazem on line . Kto poznał Saint Laurenta na ten sezon ?

***
The new post was supposed to appear already on Saturday, today however I should spend my day before camera in some of autumn style but unfortunately my grandmother had an accident, for her so after which a few seams  I'm became a full-time nurse, a cook and a cleaning lady. Forgive me . I am leaving you only with an photo taken during my return  to home. Two hours in the station resulted in the coffee, HB and the show on line. Who got to know Saint of Laurent for this season?poniedziałek, 7 października 2013

Denim and leopard pattern

Przede mną jutrzejsza pięciogodzinna podróż śmierdzącym pociągiem , który może dzięki moim  modlitwam , afrykańskim czarom i wszelkich błaganiach o litość się nie spóźni. Nadzieja matką głupich . Z racji tego, że moja torba pdróżna leży rozbebeszona na łóżku a mamy godzinę 23 pozwól ,że nie będzie dziś zbyt emocjonalnie . Oto basic , który sfotografowała dla Ciebie wspaniała Klaudia !
p.s Pięknie dziękuję moja droga <3

***
Before me tomorrow's five-hour journey by the stinking train which  thanks my prayers, f African goblets and all begging for mercy won't be late. A fool has more hope than the wise. By virtue of it, that my trip bag  lies jumbled up on the bed and we have hour 23 let, that today's  post won't be emotionally. Here is a  basic  outfit which photographed for you wonderful Klaudia !
p.s I thank You my dear < 3

Koszula| Shirt - Reserved
Spodnie| Jeans - House
Buty|Shoes-Deichmann
Parka| Parka- ShPhotographed by Klaudia Plebanik 

sobota, 5 października 2013

Sparkle
To maleństwo sprawiło , że znów zapragnęłam mieć długie paznokcie w ulubionym migdałowym kształcie <3  "Tak Angela! Tym razem Ci się uda. Nie połamiesz ich i systematycznie będziesz nakładać odżywkę! " Dopinguj mnie z całego serca! Proszę .

***
This litlle thing caused that I again  had felt a desire to have long nails in the favourite almond shape < 3 "Yes Angela! This time you will manage. You won't break them up and systematically you will be putting the nutrient! "support me with all your heart! Please.Avon : 12 PLN


piątek, 4 października 2013

Candy

To moje ciągłe pisanie o pogodzie jest już trochę nudne, nie sądzisz?  Tym razem nie będzie marudnie . Właśnie teraz jestem na środku życiowej szali i zastanawiam się w którą stronę uda mi się ją przechylić. Trzymaj za mnie kciuki, aby udało mi się upaść po stronie piętrowych autobusów i czerwonych budek telefonicznych.  Wewnętrze akumulatory nie chodzą już na samej latte i herabcie cynamonowej , które to pozwalają mi na "przetrwanie" jesieni . W chwili obecnej drobniutki wskaźnik w mojej głowie  ciągle pnie w górę zapewniając mi coraz to więcej zajęć i co za tym idzie -wrażeń . Dzisiejsza stylizacja jest pozytywna podobnie jak o dziwo ja . Ostatnimi czasy .

***

My constant writing about the weather is already a bit boring, you don't think? It won't be this time slowly. Now I am just in the middle of the practical scale pan and I am thinking which way I will manage to tlit her. Keep your fingers crossed for me so that I manage to fall down on the side of double-deckers and red telephone booths. Inside batteries don't already walk on some latte and cinnamon tea , which let me on "surviving" of autumn. At present tiny indicator in my head still up providing trunks for me more and more  of classes well behind it is going - impressions. The today's style is positive and similarly how I !
Coat| płaszcz - Jane Norman
Dress|Sukienka - TallyWeijl
Purse| Torebka- vintage
Sunnies| Okulary- Top Secret
Shoes| Buty- private shop