niedziela, 29 września 2013

Forest story


No dobra , faktycznie nie jest tak źle . Z nieba nie leją się teralitry lodowatej wody , które szybciej niż zimna kawa wprwadzają mnie w przygnębienie  . Wiesz co ? W sumie jest przyjemnie . Te poranki wypełnione bladym słońcem opadającym na kolorowe liście .  Zbieranie grzybów na podwórku ( !? )  i jabłka . Zobaczymy jak długo potrwa ta emocjnalna sielanka .  Każdego dnia "zaliczam" kilka stron książki od Lucy i parę dobrych filmów . Jestem sama ze sobą . Mam do wykorzystania masę wlno upływających minut . Tylko dla siebie . To stuprocentowa nowość . Bardzo przyjemna. Daj mi znać proszę jak u Ciebie?  Jak się trzymasz ?

***

Okay, okay, it isn't indeed so badly. From the sky  aren't pouring teralitres of icy water , which more quickly than the cold coffee getting me  into depression. Do you know what? It is essentially pleasantly. These mornings filled up with the pale sun falling on colourful leaves. Picking mushrooms in the courtyard (!?) and apples. We will see how long will last my  emotional idyll. Every day "I am ranking" a few pages of the book from Lucy and a few good films. I am alone with myself. I have mass  of slowly expiring minutes. Only for myself. It is a hundred per cent newness. Very pleasant. Let me know please like how are you? How are you holding on?


Torebka| purse - vintage
Lity | lits - intymna.pl 
Okulary | sunnies - Reserved
Rajstopy | tights - private shop 
spódnica | skirt - vintage
sweter | jumper-sh
płaszcz | coat - atmosphere

poniedziałek, 23 września 2013 Girl from different castle 

Znalezienie jakiejkolwiek lokalizacji do robienia zdjęć graniczy z cudem . Przynajmniej u mnie. Ciągle powtarzam " chcę klimatycznych zdjęć " , mają wyrażać więcej niż tylko kilka ciuchów na mnie , dlatego też błądzę  po kotlinie i szukam inspiracji w czymkolwiek , trzymając w rękach kompakt , który raczej nigdy nie posłuży do rasowych sesji.  Rękami i nogami popycham bloga wyżej pomimo jakże przyziemnych problemów technicznych. 
" Spokojnie Angela , jeżeli  to będzie miało kawałek tego czegoś z pewnością się obroni " -powtarzam w myślach przy każdej próbie stworzenia fotografii . Teraz gdy zaczęła się jesień przygotuj się na więcej melancholii doprawionej lekką depresją pogodową , lato odeszło wraz z zieloną herbatą , którą zastąpiłam tą cynamonową . 
Sezon na "zimno mi" uważam oficjalnie za otwarty , ale pamiętaj , zawsze jestem tutaj dla Ciebie aby rozgrzać Twoje samopoczucie ...

***
Finding any location for doing photographs is verging on the miraculous. At least at me. S I am still repeating "I want climatic photographs", they are supposed to express more than just a few clotches on me, therefore I am wandering about my place  and I am searching anything for the inspiration, keeping the camera in my hands  which will rather never serve for racial sessions . With hands and legs I am pushing the blog higher in spite of indeed of down-to-earth technical problems.
"Calmly Angela, if it will have a piece it for some reason certainly will be defended" - I am repeating in thoughts at every attempt to create the photograph. Now when an autumn began prepare to more melancholy seasoned with slight weather depression, the summer was gone along with the green tea which I replaced with the one cinnamon.
Season for " Im so cold "  I regard officially frank, but remember, I am always here for you in order to heat your frame of mind up...
 lity| lits - intymna.pl
maxi | maxi dress - Morgan
rajstopy |thights - Calzedonia 
Sweter| jumer - sh 
ramoneska | jacket - Mohito 
naszyjnik | necklace - LucyLikke own

wtorek, 10 września 2013

Crazy mind 

Lucy zaraziła mnie miłością do Florence . To jedna z tych artystek , której piosenkę słyszysz pierwszy raz w życiu i już wiesz , że do końca tygodnia będziesz znać jej życiorys oraz mieć cały album na ipodzie. Kocham "Howl" Wyzwala mnie mentalnie i znieczula .
Zaczyna się jesień , żyję na hektolitrach  zielonej herbaty i kawy z ogromną ilością mleka.
Właśnie w takie dni jak teraz potrzebuję takiej muzyki . Gorąco Ci ją polecam , o ile w ogóle można coś gorąco polecać przy zniesmaczających osiemnastu stopniach za oknem . 
Poniżej mój " Florence-mood" 

***
Lucy infected me with love to Florence. This is one of these artists, which you can hear the song for for the first time in Your life and you already know that to the end of the week you will know the curriculum vitae for her and  have the entire album on ipodz I love "Howl"  Its freeing me intellectually and is anaesthetizing.
An autumn is beginning, I live on gallons of green tea and coffee with the huge quantity of milk.
In such days like now I just need such a music.  I recommend  her warmly , if we can  generally speaking it is possible to warmly  recommend something at awful eighteen degrees behind the window.
Below my "Florence-mood"niedziela, 8 września 2013


White and leather

Udało mi się zobaczyć "Riddick'a. Co sądzę? Dużo kosmicznych potworów,krajobrazów i ludzi , którzy potrafią wszysto a nawet jeszcz więcej- idealny film dla mnie. Jakkolwiek debilnie to zabrzmi uwielbiam kosmiczne pojedynki , w których jedem facet wybija pół kosmicznej nacji uzbrojonej w zęby, szczypce i zabójczy jad. O.o Jeżeli również lubisz oglądać filmy, w których 3/4 scen to zabijanie potworów sposobami, które w rzeczywistości nie miałyby racji bytu polecam zajrzeć do kina :)
Przy tej okazji outfit . Postanowiłam być nieco mniej klasyczna.
Jak Ci się podoba?

***
I managed to see "Riddick'a. What do I think? Many  of cosmic monsters, landscapes and people which are able to  do s everything and more- perfect movie for me. No matter how idiotic it will sound I adore cosmic duels, in which one  guy is smashing half a cosmic nation armed into teeth, pliers and fatal venom. O.o if you also like to watch films, in which 3 / 4 of stages is  killing  monsters with ways which in fact they wouldn't have to drop in to the cinema:)
On this occasion outfit. I decided to be a little bit less classical.
How do you like it ?


Sukienka| Dress - Tally Weijl
Rajstopy| Tights - Calzedonia
Buty| Shoes - CCC
Torebka| Bag - vintage
Ramoneska| Jacket - Mohito
Okulary| Shades - Reserved 
Pierścionek | Ring - House