poniedziałek, 18 listopada 2013               
                   Tak jak obiecałyśmy , po długich przygotowaniach pierwszy film na YT <3 Na początek , luźny temat , czyli to co nas łączy . Enjoy !

***
The way we promised, after long preparations the first film on YT < 3 To the beginning, the funny subject, i.e.  What is "linking" us. Enjoy!\\piątek, 15 listopada 2013Dni spędzone u Marlov "na bank" nie miały 24 godzin. Nie wiem kiedy minuty rozpływały się nam w powietrzu . Długie rozmowy i płacz do jakiego doprowadzałyśmy się nawzajem ( ze śmiechu oczywiście ) nie miał końca! Korzystając z okazji  postanowiłyśmy stworzyć jakies stylizajce . Oczywiście wybór stroju w moim przypaku nie był łatwy ponieważ miałam ograniczone możliwości biorąc ze sobą jedynie  zapakowaną "po uszy" beżową "zarę" aczkolwiek szafa Marlov , w której podobno "nic nie ma" bardzo mi pomogła:)
Już za Tobą tesknię kochana ! Pamiętaj 

***

Days spent with Marlov "for sure" didn't have 24 hours. I don't know when minutes dissolved into air . Long conversations and the crying with we led each other ourselves   (from the laughter of course) didn't have an end! Seizing an opportunity we decided to create some outfits . Of course choice of the dress in my case wasn't simple since I had a limited number of options taking with me only beige zara's bag packed "up to ears" albeit the Marlov wardrobe, in which supposedly "nothing has" very much helped me:)
I already miss You darling! Remember.
Kombinezon| Suit- TopShop sh
Marynarka| Jacket- Only (LS own)
Pasek| Belt- Moschino replic ( MM own)
Rajstopy| Tights- Private Shop ( LS own)
Lity|Lits- allegro.pl (LS own)

niedziela, 27 października 2013
 Atmosfera po tych zdjęciach była chłodna jak  mięso z zamrażarki , z tym plusem iż tym razem wszystko nie było przeze mnie i moje humory , które ostatnimi czasy stały się mniej znośne niż zazwyczaj. 
Jechaliśmy 24 km ,żeby zjeść gofra ,po czym dowiedziałam się, że w upragnionym różowym domku  dietetycznej rozpusty już ich nie dostanę. Chcąc ratować sytuację poszliśmy na tiramisu i gorącą czekoladę , która w efekcie końcowym okazała się zwykłym kakao z bitą śmietaną za niezwykłą cenę. W ten dzień wszystko oprócz chęci  
i stylizacji było na "nie".

***

The atmosphere after these photos was as cold as the meat from the freezer, with this plus that this time everything hadn't been through my fault and my humours which became less tolerable than usually.
We went 24 km in order to eat the waffle, what I learnt that in the longed-for pink house of the dietetic debauchery I wouldn't already get them all over. Wanting to save the situation we went for tiramisu and hot chocolate, which in the end final turned out to be the ordinary cocoa with the whipped cream for the unusual price. On that day everything apart from willingness
and my outfit was on "not".
Spodnie|Jeans- House
Lity|Lits-intymna.pl
Koszulka| t-shit- Cheroke(sh)
Ramoneska|Jacket-Mohito
Koszula|Shirt- MM own

środa, 23 października 2013                                                
      Nie było mnie tu długo a wyświetlenia nie spadały.Dziękuję, że czekałaś.... babcia daje radę już chodzić i jeść całkiem sama. Dzisiaj wyskubałam odrobinę czasu na post.  Szybki    i skromny . Taki właśnie był mój outfit jadąc na "Carrie" wraz z M.  Film był genialny ( tak samo jak książka i wszystko co wychodzi z głowy Pana  S. Kinga) a zestaw z boyfriendami              bardzo luźny i wygodny. Tego było mi trzeba,  po ostatnich bardzo stresujących                                                                                                                                                    tygodniach. Luzu.

***

There was no me here for  long and the views didn't fall.  Thanks, that you waited.... the grandmother is managing already to walk and to eat completely alone. Today I picked a bit of the time for the post . Fast and modest. So that looked  mine outfit going on "Carrie" with  M. Film was a genius (the same as the book and everything what is coming out from head of Mr S. King) and outfit  witch boyfriend jeans - loose and comfortable. I needed it, after the last much stressing weeks.  Just chill.


Spodnie|Jeans- House
Buty|Shoes- Deichmann
Bluza| Blouse -  Frank Danny 
Naszyjnik| Necklace - House 

poniedziałek, 14 października 2013

Notka miała pojawić się już w sobotę , dziś natomiast powinnam spędzić swój dzień przed aparatem w jakieś jesiennej stylizacji ale niestety moja babcia ulegla wypadkowi, po którym zostało jej kilka szwów więc jestem pełnoetatową pielęgniarką, kucharką i sprzątaczką . Wybacz. Zostawiam Cię tylko ze zdjęciem zrobionym podczas powrotu do domu. Dwie godziny na stacji zaowocowały kawą , HB i pokazem on line . Kto poznał Saint Laurenta na ten sezon ?

***
The new post was supposed to appear already on Saturday, today however I should spend my day before camera in some of autumn style but unfortunately my grandmother had an accident, for her so after which a few seams  I'm became a full-time nurse, a cook and a cleaning lady. Forgive me . I am leaving you only with an photo taken during my return  to home. Two hours in the station resulted in the coffee, HB and the show on line. Who got to know Saint of Laurent for this season?poniedziałek, 7 października 2013

Denim and leopard pattern

Przede mną jutrzejsza pięciogodzinna podróż śmierdzącym pociągiem , który może dzięki moim  modlitwam , afrykańskim czarom i wszelkich błaganiach o litość się nie spóźni. Nadzieja matką głupich . Z racji tego, że moja torba pdróżna leży rozbebeszona na łóżku a mamy godzinę 23 pozwól ,że nie będzie dziś zbyt emocjonalnie . Oto basic , który sfotografowała dla Ciebie wspaniała Klaudia !
p.s Pięknie dziękuję moja droga <3

***
Before me tomorrow's five-hour journey by the stinking train which  thanks my prayers, f African goblets and all begging for mercy won't be late. A fool has more hope than the wise. By virtue of it, that my trip bag  lies jumbled up on the bed and we have hour 23 let, that today's  post won't be emotionally. Here is a  basic  outfit which photographed for you wonderful Klaudia !
p.s I thank You my dear < 3

Koszula| Shirt - Reserved
Spodnie| Jeans - House
Buty|Shoes-Deichmann
Parka| Parka- ShPhotographed by Klaudia Plebanik 

sobota, 5 października 2013

Sparkle
To maleństwo sprawiło , że znów zapragnęłam mieć długie paznokcie w ulubionym migdałowym kształcie <3  "Tak Angela! Tym razem Ci się uda. Nie połamiesz ich i systematycznie będziesz nakładać odżywkę! " Dopinguj mnie z całego serca! Proszę .

***
This litlle thing caused that I again  had felt a desire to have long nails in the favourite almond shape < 3 "Yes Angela! This time you will manage. You won't break them up and systematically you will be putting the nutrient! "support me with all your heart! Please.Avon : 12 PLN


piątek, 4 października 2013

Candy

To moje ciągłe pisanie o pogodzie jest już trochę nudne, nie sądzisz?  Tym razem nie będzie marudnie . Właśnie teraz jestem na środku życiowej szali i zastanawiam się w którą stronę uda mi się ją przechylić. Trzymaj za mnie kciuki, aby udało mi się upaść po stronie piętrowych autobusów i czerwonych budek telefonicznych.  Wewnętrze akumulatory nie chodzą już na samej latte i herabcie cynamonowej , które to pozwalają mi na "przetrwanie" jesieni . W chwili obecnej drobniutki wskaźnik w mojej głowie  ciągle pnie w górę zapewniając mi coraz to więcej zajęć i co za tym idzie -wrażeń . Dzisiejsza stylizacja jest pozytywna podobnie jak o dziwo ja . Ostatnimi czasy .

***

My constant writing about the weather is already a bit boring, you don't think? It won't be this time slowly. Now I am just in the middle of the practical scale pan and I am thinking which way I will manage to tlit her. Keep your fingers crossed for me so that I manage to fall down on the side of double-deckers and red telephone booths. Inside batteries don't already walk on some latte and cinnamon tea , which let me on "surviving" of autumn. At present tiny indicator in my head still up providing trunks for me more and more  of classes well behind it is going - impressions. The today's style is positive and similarly how I !
Coat| płaszcz - Jane Norman
Dress|Sukienka - TallyWeijl
Purse| Torebka- vintage
Sunnies| Okulary- Top Secret
Shoes| Buty- private shop

niedziela, 29 września 2013

Forest story


No dobra , faktycznie nie jest tak źle . Z nieba nie leją się teralitry lodowatej wody , które szybciej niż zimna kawa wprwadzają mnie w przygnębienie  . Wiesz co ? W sumie jest przyjemnie . Te poranki wypełnione bladym słońcem opadającym na kolorowe liście .  Zbieranie grzybów na podwórku ( !? )  i jabłka . Zobaczymy jak długo potrwa ta emocjnalna sielanka .  Każdego dnia "zaliczam" kilka stron książki od Lucy i parę dobrych filmów . Jestem sama ze sobą . Mam do wykorzystania masę wlno upływających minut . Tylko dla siebie . To stuprocentowa nowość . Bardzo przyjemna. Daj mi znać proszę jak u Ciebie?  Jak się trzymasz ?

***

Okay, okay, it isn't indeed so badly. From the sky  aren't pouring teralitres of icy water , which more quickly than the cold coffee getting me  into depression. Do you know what? It is essentially pleasantly. These mornings filled up with the pale sun falling on colourful leaves. Picking mushrooms in the courtyard (!?) and apples. We will see how long will last my  emotional idyll. Every day "I am ranking" a few pages of the book from Lucy and a few good films. I am alone with myself. I have mass  of slowly expiring minutes. Only for myself. It is a hundred per cent newness. Very pleasant. Let me know please like how are you? How are you holding on?


Torebka| purse - vintage
Lity | lits - intymna.pl 
Okulary | sunnies - Reserved
Rajstopy | tights - private shop 
spódnica | skirt - vintage
sweter | jumper-sh
płaszcz | coat - atmosphere

poniedziałek, 23 września 2013 Girl from different castle 

Znalezienie jakiejkolwiek lokalizacji do robienia zdjęć graniczy z cudem . Przynajmniej u mnie. Ciągle powtarzam " chcę klimatycznych zdjęć " , mają wyrażać więcej niż tylko kilka ciuchów na mnie , dlatego też błądzę  po kotlinie i szukam inspiracji w czymkolwiek , trzymając w rękach kompakt , który raczej nigdy nie posłuży do rasowych sesji.  Rękami i nogami popycham bloga wyżej pomimo jakże przyziemnych problemów technicznych. 
" Spokojnie Angela , jeżeli  to będzie miało kawałek tego czegoś z pewnością się obroni " -powtarzam w myślach przy każdej próbie stworzenia fotografii . Teraz gdy zaczęła się jesień przygotuj się na więcej melancholii doprawionej lekką depresją pogodową , lato odeszło wraz z zieloną herbatą , którą zastąpiłam tą cynamonową . 
Sezon na "zimno mi" uważam oficjalnie za otwarty , ale pamiętaj , zawsze jestem tutaj dla Ciebie aby rozgrzać Twoje samopoczucie ...

***
Finding any location for doing photographs is verging on the miraculous. At least at me. S I am still repeating "I want climatic photographs", they are supposed to express more than just a few clotches on me, therefore I am wandering about my place  and I am searching anything for the inspiration, keeping the camera in my hands  which will rather never serve for racial sessions . With hands and legs I am pushing the blog higher in spite of indeed of down-to-earth technical problems.
"Calmly Angela, if it will have a piece it for some reason certainly will be defended" - I am repeating in thoughts at every attempt to create the photograph. Now when an autumn began prepare to more melancholy seasoned with slight weather depression, the summer was gone along with the green tea which I replaced with the one cinnamon.
Season for " Im so cold "  I regard officially frank, but remember, I am always here for you in order to heat your frame of mind up...
 lity| lits - intymna.pl
maxi | maxi dress - Morgan
rajstopy |thights - Calzedonia 
Sweter| jumer - sh 
ramoneska | jacket - Mohito 
naszyjnik | necklace - LucyLikke own

wtorek, 10 września 2013

Crazy mind 

Lucy zaraziła mnie miłością do Florence . To jedna z tych artystek , której piosenkę słyszysz pierwszy raz w życiu i już wiesz , że do końca tygodnia będziesz znać jej życiorys oraz mieć cały album na ipodzie. Kocham "Howl" Wyzwala mnie mentalnie i znieczula .
Zaczyna się jesień , żyję na hektolitrach  zielonej herbaty i kawy z ogromną ilością mleka.
Właśnie w takie dni jak teraz potrzebuję takiej muzyki . Gorąco Ci ją polecam , o ile w ogóle można coś gorąco polecać przy zniesmaczających osiemnastu stopniach za oknem . 
Poniżej mój " Florence-mood" 

***
Lucy infected me with love to Florence. This is one of these artists, which you can hear the song for for the first time in Your life and you already know that to the end of the week you will know the curriculum vitae for her and  have the entire album on ipodz I love "Howl"  Its freeing me intellectually and is anaesthetizing.
An autumn is beginning, I live on gallons of green tea and coffee with the huge quantity of milk.
In such days like now I just need such a music.  I recommend  her warmly , if we can  generally speaking it is possible to warmly  recommend something at awful eighteen degrees behind the window.
Below my "Florence-mood"niedziela, 8 września 2013


White and leather

Udało mi się zobaczyć "Riddick'a. Co sądzę? Dużo kosmicznych potworów,krajobrazów i ludzi , którzy potrafią wszysto a nawet jeszcz więcej- idealny film dla mnie. Jakkolwiek debilnie to zabrzmi uwielbiam kosmiczne pojedynki , w których jedem facet wybija pół kosmicznej nacji uzbrojonej w zęby, szczypce i zabójczy jad. O.o Jeżeli również lubisz oglądać filmy, w których 3/4 scen to zabijanie potworów sposobami, które w rzeczywistości nie miałyby racji bytu polecam zajrzeć do kina :)
Przy tej okazji outfit . Postanowiłam być nieco mniej klasyczna.
Jak Ci się podoba?

***
I managed to see "Riddick'a. What do I think? Many  of cosmic monsters, landscapes and people which are able to  do s everything and more- perfect movie for me. No matter how idiotic it will sound I adore cosmic duels, in which one  guy is smashing half a cosmic nation armed into teeth, pliers and fatal venom. O.o if you also like to watch films, in which 3 / 4 of stages is  killing  monsters with ways which in fact they wouldn't have to drop in to the cinema:)
On this occasion outfit. I decided to be a little bit less classical.
How do you like it ?


Sukienka| Dress - Tally Weijl
Rajstopy| Tights - Calzedonia
Buty| Shoes - CCC
Torebka| Bag - vintage
Ramoneska| Jacket - Mohito
Okulary| Shades - Reserved 
Pierścionek | Ring - House